INFORMACJE

Czynnościo NotarialneNotariusz Warszawa Mokotów

Przed planowanym terminem dokonania czynności notarialnej należy skontaktować się z pracownikami Kancelarii Notarialnej lub notariuszem, w celu: zarezerwowania dogodnego dla Państwa terminu dokonania czynności notarialnej, uzyskania informacji dotyczących wymaganych dokumentów do dokonania danej czynności notarialnej, wysokości kosztów związanych z daną czynnością notarialną oraz wyjaśnienia wszelkich pytań czy wątpliwości dotyczących planowanej czynności.

Ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy wykaz wymaganych dokumentów do danej czynności notarialnej każdorazowo określa notariusz.

Dokumenty wymagane do dokonania danej czynności notarialnej należy przedłożyć (w oryginałach lub kopiach) w Kancelarii Notarialnej przed terminem dokonania czynności notarialnej, przy czym w dniu dokonywania czynności należy przedłożyć notariuszowi oryginały dokumentów.

Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim, przy czym na żądanie strony notariusz może dokonać czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego (listę tłumaczy przysięgłych znajdą Państwo w wyszukiwarce tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii Notarialnej, przy czym mogą być wykonywane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

Sporządza akty notarialne:

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Spisuje protokoły:

Poświadcza:

 

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kancelaria Notarialna Magdalena Pacuła-Ziemińska    |    Wykonanie SIGNUM Studio Interaktywne